Birgitta
Min psykologiske bistand består i å hjelpe deg når livet innimellom blir for tøft. Mange føler uro, nedstemthet, eller engstelse og depresjon. Det kan også være vanskelig å håndtere stress eller konflikter. Andre sliter med selvtillit, selvfølelse eller ensomhet. Likeledes strever stadig flere i parforholdet, eller i familie- og jobbsituasjonen. Sorgbearbeidelse etter ulike tap kan jeg også bistå med.
Birgitta Bratlie
Psykolog - MNPF
www.ha-det-bedre.no


God kapasitet - kort ventetid

Sentralt beliggende kontor ved CC Vest

Telefon: 98 10 73 89

Send forspørsel her

Lilleakerveien 23, 0283 Oslo

Kart
Det er heldigvis mulig for folk flest å få det bedre, uansett type problem! Det som oppleves vanskelig kan bli bedre. Uttrykket “å ha det bedre” er for meg et meningsfullt uttrykk. Dette gir oss håp. Vi lever i en opplyst tid og i et samfunn med mange ytelser. Samtidig finnes store krav til enkeltmennesket. Dagens krav til mestring angående utdannelse, jobb, utseende og familieliv kan bidra til en høyere terskel for å be om og å ta imot hjelp. Forventinger om å skulle håndtere mye på egen hånd kan føre til ensomhet og destruktive tankemønstre. Fortvilelsen kan bli så stor at man ikke synes livet er verd å leve.

I møte med ulike mennesker har jeg erfart stor variasjon i hva folk opplever som belastende. Det virker som noen klarer alt mens andre er mer sårbare. Noen har opplevd traumatiske situasjoner, mens andre har problemer som de ikke helt vet hvor kommer fra. Det er ulike faktorer som bidrar til at mennesker har ulik toleranse for belastninger.

Problemer oppleves ulikt utenfra og innenfra! Vansker som virker små for andre, kan være svært begrensende og hemmende for den det gjelder. Uansett omfang av problemet så er det viktig å ta det på alvor. Psykologisk hjelp kan bistå til å forstå hvordan erfaringer, arv og oppvekst preger deg.

Psykologisk forståelse peker på ulike mekanismer som vi alle har i oss og som er nødvendige for å kunne endre en krevende livssituasjon eller tilpasse oss til den. I tillegg kan vi føle oss “unormale” og annerledes hvis vi strever for lenge på egen hånd uten støtte fra noen som kan forstå det strevsomme.

Ulike belastninger, som skilsmisse, oppsigelse, mobbing, trist oppvekst og mye annet kan ha hindret evner og overskudd i å bli tilgjengelig. Istedenfor opplever mange at angst, ensomhet, skam og mindreverdighet preger hverdagen. Jeg mener at kvinner, menn, ungdommer og barn ofte har mer egenstyrke og ressurser enn de selv er klar over. Likevel er det ofte nødvendig med profesjonell “drahjelp” for å hente frem disse positive kreftene. Det kan også være nyttig og godt å kunne betro seg til et menneske med taushetsplikt som er utenfor nettverket ditt.

Et ordtak sier “bedre sent enn aldri”. Jeg vil likevel oppmuntre deg som strever med noe, om ikke å vente for lenge med å oppsøke hjelp!

Jeg håper min innsikt, aksept og empati som psykolog kan hjelpe deg til å “ha det bedre”.

Lykke til!